29
вер.

Особливості годівлі гіперпродуктивних свиноматок у період поросності

Продуктивність свиноматки визначається насамперед кількістю та якістю відлученого приплоду, який отримують від свиноматки за певний період. Практика демонструє, що правильно обрана стратегія годівлі свиноматки дає можливість максимально розкрити генетичний потенціал і підтримувати здоров’я тварини.

Генетична робота, спрямована на підвищення репродуктивних якостей свиноматок, спричинила потребу зміни підходів до годівлі тварин і перегляду норм окремих поживних речовин у раціоні.

Внаслідок селекції свиноматок за гіперпродуктивністю виникають нові виробничі виклики: зростання гетерогенності гнізда; зниження життєздатності поросят; низька жива маса на момент народження; внутрішньоутробне відставання в рості. Як наслідок, народжуються слабші поросята, зростає відсоток їх падежу до відлучення, а також частота розвитку неонатальної діареї. Це відповідно позначається на рості тварин у довготерміновому періоді та проявляється: сповільненням темпів нарощування м’язових тканин та ураженням гормональної системи. Тому, якщо не покращувати якість ембріонів на етапі їх розвитку, в майбутньому підвищити основні виробничі показники поросят буде неможливо.

Проте практичний досвід підтверджує можливість покращення продуктивності свиноматок і якості гнізд шляхом нутрітивного впливу на тварин у період поросності. Детальніше про це дізнаєтеся зі статті Сергія Добрянського «Зниження оксидативного стресу в гіперпродуктивних свиноматок у період поросності» у жовтневому номері журналу «Прибуткове свинарство: воєнний дайджест» № 5 (71).

Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини.

Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об’єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.